iMunis eDeska

Bohuňov

Úřední deska – Detail

Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Bohuňov

Značka: 3/3/2017 Zveřejněno od: 3.3.2017 15:52:04 Zveřejnit do: 10.4.2017 15:52:04 Typ: Územní řízení Původce: Obec Bohuňov Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 0,8 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Bohuňov

Vyvěšeno od: 3.3.2017
Má být vyvěšeno do: 10.4.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.3.2017 15:52:04
Do: 10.4.2017 15:52:04

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.