iMunis eDeska

Bohuňov

Úřední deska – Detail

Celkové vyúčtování všěech položek - vodné a stočné za rok 2016

Značka: 2/5/2017/1 Zveřejněno od: 2.5.2017 19:16:53 Zveřejnit do: 1.6.2017 19:16:53 Typ: Oznámení Původce: Obec Bohuňov Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 0,7 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Bohuňov

Vyvěšeno od: 2.5.2017
Má být vyvěšeno do: 1.6.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 2.5.2017 19:16:53
Do: 1.6.2017 19:16:53

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.